nieuws subsidie

Versneld naar Linked Open Data

Het zal veel leden niet ontgaan zijn: het Nederlandse Ministerie van OCW stelt budget beschikbaar om collecties beter online vindbaar te maken. Deze subsidiepot wordt

Lees meer