Netwerk
Geen categorie

Programma en inschrijving Najaarsbijeenkomst 25 november 2021

Begin oktober leek een bijeenkomst met beperkte deelname ter plaatse nog een veilige optie. Maar gezien de huidige toestand rond corona is dat niet meer zo. Daarom hebben we besloten om de bijeenkomst op 25 november uitsluitend online te houden. Alle inschrijvingen blijven gewoon geldig, maar aanwezigheid ter plaatse is voor publiek is niet meer mogelijk. (Voor sprekers nog wel.)

Hiermee vervalt de paneldiscussie rond het thema Migreren naar Collections. Heb je echter vragen rond dit thema, stuur ze naar ons op via secretaris@adlibug.nl. We zullen proberen die vragen te beantwoorden in het programma-onderdeel om 10:45. We hebben al een aantal vragen ontvangen.

Voor deelname online is iedereen welkom, ook introducé’s. Zoals altijd kun je vragen stellen in de chat, wij spelen die door aan de sprekers.

Programma bijeenkomst 25 november 2021

10:00 ~ 10:10 Mededelingen van het bestuur

10:10 ~ 10:35 Collectiewaardering in het Stedelijk Museum Schiedam door Catrien Schreuder

Hoe alle bezoekers en alle Schiedammers de mogelijkheid kregen om te zien én te beoordelen wat objecten in de collectie waard zijn. Hoofd Collectie en Tentoonstellingen Catrien Schreuder laat zien hoe dit in zijn werk ging, wat het opleverde en wat er nog te doen staat.

10:35 ~ 10:45 Collecties KU Leuven Online door Soetkin Vanhauwaert

Hoe de Katholieke Universiteit Leuven collecties uit meerdere registratiesystemen (waaronder Adlib), bijeenbracht in een frisse nieuwe website vertelt Soetkin Vanhauwaert, assistent conservator.

10:45 ~ 11:00 Migreren naar Collections, hints, tips en antwoord op brandende vragen

Waarin Rolf Blijleven het voortschrijdende inzicht deelt, opgedaan sinds afgelopen voorjaar, en antwoord probeert te geven op de vragen die zijn ingestuurd.

11:00 ~ 11:10 Axiell’s Ideas Portal door Wouter de Voogd

Wist je dat je ideeën voor Collections kunt inbrengen, dat de hele wereld op jouw idee kan stemmen, en dat ideeën met veel stemmen grote kans hebben om gerealiseerd te worden? Wouter de Voogd van Stedelijk Museum Amsterdam laat het zien.

11:10 ~ 11:35 Invoering Axiell Move in Axiell Collections door Loïs Hutubessy van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam

Applicatiebeheerder Loïs Hutubessy vertelt hoe Axiell Move, ontwikkeld voor het verwerken van collectieverplaatsingen, wordt ingezet ter ondersteuning van de grootschalige restauratie, conservering en digitalisering van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw die Het Nieuwe Instituut beheert.

11:35 ~ 12:00 het laatste nieuws van Axiell door Marius Boersma

12:00 ~ afronding

Inschrijfformulier

Selecteer een geldig formulier